Guerilla Gardening

Guerilla Gardening

Ontdek je zomaar ineens ergens beplanting waar het de dag ervoor niet was en waar het eigenlijk niet is toegestaan? Dan kan het heel goed dat je getuigen bent geweest van een guerrilla gardening actie.

Guerrilla Gardeners leggen een tuin aan op een plek waar het officieel niet is toegestaan. Bijvoorbeeld een stuk land dat al lange tijd braak ligt, een boomsingel of een lege bloembak. Het doel is om meer groen te creëren in het leefmilieu en het is daarom niet vreemd dat deze beweging wordt gesteund door Groen Links. Er zijn veel plekken in Nederland die wat groener ingericht kunnen. Iedereen kan een Guerrilla Gardening doen. Het is een kwestie van de schep oppakken, plantjes aanschaffen en ergens planten waar jij het leuk vind.
Het fenomeen Guerrilla Gardening bestaat al zo’n 30 jaar. Over heel de wereld leuken bewoners hun buurt op met planten. In Engeland is de bekendste
guerrilla gardener Richard Reynolds; via zijn site www.guerrillagardening.org zijn verschillende gardening acties te volgen, van Frankrijk tot Botswana.
Met Guerrilla Gardening laat je zien hoe belangrijk groen in de gemeente is. Planten zijn goed voor een prettige leefomgeving, voor mens en dier. Groen is tevens ook goed voor het milieu.
Op de website guerrillagardeners.nl wordt je uitgelegd hoe je als guerilla gardener te werk kan gaan. Op de site vind je ook alle acties die zijn uitgevoerd in de afgelopen tijd. Ze zijn ook te volgen op twitter: @GrrGardenersNL.
Ik vind het een leuk initiatief dus ga gauw wat plantjes kopen en ook de guerrilla uithangen en wie weet kom je nog eens een tuintje van mij tegen!

Bezoek de website