Nationaal Park Drents-Friese Wold

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als nationaal park.

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als nationaal park.

Bij elk nationaal park behoort een bezoekerscentrum. Zo ook in het Drents Friese Wold, zij het dat hier is gekozen voor een zogenaamd tweepoortenmodel. Dit wil zeggen dat het park twee toegangen heeft voor bezoekers van buiten af, Appelscha en Diever. In eerstgenoemde plaats is het grote bezoekerscentrum gevestigd, dat in 18 mei 2001 is geopend. Eigenaar en beheerder is Staatsbosbeheer. Hier kan men naast informatie over de natuurlijke rijkdom van het park en de rekreatieve mogelikheden, ook ervaringen opdoen met zijn zintuigen, dus ruiken, horen, zien zoals ook in het park zelf te beleven valt. Verder zijn er rekreatieve routes, horeca en speelmogelijkheden voor kinderen.

Op de website van het Drents-Friese Wold is een agenda te vinden.

Bezoek de website