Nationaal Park De Alde Feanen

Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend te verkennen. Maar ook voor de wandelaar en fietser valt er heel wat te beleven. In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen.

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend te verkennen. Maar ook voor de wandelaar en fietser valt er heel wat te beleven.

Vermeldenswaard is ook de grote aalscholverkolonie (bijna 900 paar) in de bomen van het Princehof. Ook reeën en zelfs de zeldzame boommarter voelen zich in de dekking van het bos veilig. De wandelroute door It Wikelslân voert u onder andere door een prachtig stuk moerasbos. Zeker de moeite van een bezoek waard.