Terschelling

Terschelling West

De toename van vrije tijd in de tweede helft van de twintigste eeuw zorgde ook op Terschelling voor de opkomst van het toerisme. Waren de eerste voorzieningen nog van eenvoudige aard, gaandeweg is Terschelling een toeristisch product gaan leveren dat gezien mag worden. Er is en wordt nog steeds voor gewaakt dat dit niet ten koste gaat van de derde pijler waar de kracht van het eiland op rust, namelijk de natuur.

De Natuur van Terschelling

De bijzondere combinatie van een strandwal en de daar achter gelegen kwelders maken dat er een unieke variatie aan landschappen bestaat. Het natuurschoon op Terschelling is het product van de samen­werking tussen mens en natuur. Zonder het opwerpen van de Stuifdijk ten oosten van Oosterend zou bijvoorbeeld het Euro­pees Natuurre­servaat De Boschplaat niet zijn ontstaan. Ook de prachtige bossen en het elzensingel-gebied zouden er zonder de mens niet zijn geweest, terwijl het Terschellin­ger product de “cranberry” zonder menselijke bemoeienis niet zo goed wortel had kunnen schieten.

De polder is het resultaat van de agrarische bedrijvigheid. Een wijds en open gebied waar het menselijk gebruik en de natuurwaarden goed op elkaar zijn afgestemd. Tevens is de polder een van de vogelrijkste gebieden in Nederland. Op www.boerenopterschelling.nl kunt u meer lezen over de activiteiten en producten van de eilander boeren. De liefde voor de natuur en voor alles wat des eilands is zoals jutten, vissen, strandrijden, maar ook de gastvrijheid, eerlijkheid, burenplicht en de sociale controle zijn zaken die dit eiland kenmerken en bijdragen aan het eilandgevoel dat u als bezoeker vast en zeker zult oppikken.

Het wad van Terschelling

Het Wad laat zich niet eenvoudig karakteriseren. Tientallen boekwerken hebben hieraan een hele kluif gehad en ze waren alle doorspekt met foto’s. Dit laatste geeft het al aan. Het Wad moet je zien, dagelijks meemaken of beter gezegd beleven. Wij dagen u uit om zelf het Wad op te snuiven, te voelen, erin rond te rollen of te bevaren.

Het lokale nieuws van Terschelling is te vinden in de Terschellinger.

“Reade wolken;

Blaue lucht;
Gele helmen;
Griën ges;
Wyt sân;

Dat is ’t wapen fan Schylgeralân.”

De Folkshegeskoalle

De Folkshegekoalle biedt jaarlijks ruimte aan zo”n 35 cursussen en activiteiten en elk jaar verwelkomen ze weer een aantal nieuwe. Soms moet je de tijd heel even stil zetten. Zodat je kunt genieten van alles wat de natuur je biedt. Om opnieuw te ontdekken hoe creatief je bent met taal of met een penseel. Omdat je jezelf wilt verkennen of gewoon rust wilt terugvinden. Misschien wil je leren beeldhouwen, fotograferen of tangodansen. Of misschien weet je niet wat je wilt leren, maar wil je jezelf wel ontwikkelen. Sinds 1948 bestaat de Folkshegeskoalle en dus al meer dan een halve eeuw komen mensen hier om hun identiteit te beleven, elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien.

Meer informatie over Terschelling? Bezoek dan de website van VVV Terschelling.

Bezoek de website